This and That - Magandang Tanawin

Sa muling pagbubukas ng pasukan para sa ikalawang semestre, sinalubong ang mga estudyante at mga manggagawa ng Unibersidad ang nakaw pansin na mga namumulaklak na halaman sa paligid ng gusali ng Iskolar ng Bayan at Oblation Grounds. Nagbigay ito ng kakaibang sigla sa paligid at sa mga nakakakita. Bukod tangi rito ang mga bulaklak na gumuhit sa kahabaan ng pangalawang palapag ng buong IB. Nagmistula itong hanging garden na kaaya-aya sa paningin.

Lalo ring naging kapansin-pansin ang maningning at ginintuang sinag na papalubog ng haring araw sa gawing ito ng Uniberidad. Sa ganitong panahon, na halos laging maaliwalas ang kalangitan, laging masasaksihan ang papalubog na araw sa lugar na ito.  Sa kabuuan, naging isang magandang tanawin ang lugar na ito para sa mga napapadaan lang at ilang mga estudyante na nagpapalipas ng oras. (ARIS REGINALDO)

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
UPBaguio Social
 
 

This and That Archives

  • 1